poniedziałek, 18 stycznia 2016

zostawmy kwiaty na łąkach

chciałabym zobaczyć w twych oczach
nie ogień ani iskry
nawet nie miriady gwiazd.
pokaż mi bezpieczeństwo wspólnych nocy
i poranki znaczone pocałunkiem

mam nadzieję odkryć w twoim sercu
nie obietnicę cudownej przyszłości
ale ochotę na wspólną wędrówkę
nie zajmuj dłoni pękami kwiatów
zostawmy je na łąkach
lecz weź moją rękę ..
pójdę
bez oporu


I want to see in your eyes
not the flames, not the sparks
and not the myriads of stars

Show me the safety
of the shared nights
and mornings
stamped with you kisses

I hope to discover in your heart
not the promises of the sparkling future
but desire of the shared journey

Do not burden your hands
with bunches od flowers
but take my hand
I offer no resistance

Tłumaczenie- Aleksander Janowski

Brak komentarzy: